Savrupmāju celtniecība

Mūsu darbības sākuma periodā kā galvenais pamatnodarbošanās veids bija savrupmāju,ģimenes māju būvniecība. Laikam ejot esam uzkrājuši papildus pieredzi un iemaņas šajā nozarē.

Esam īstenojuši vairāku savrupmāju komplekso būvniecību.

Projektu saskaņošana.
Materiālu loģistika un piegāde.
Betonēšana.
Mūrēšanas darbi.
Elektroinstalācija.
Kanalizācija.
Iekšējās apdares darbi.
Jumtu darbi.
Ceļu,stāvlaukumu izbūve un bruģēšana,apzaļumošana.
Apkures uzstādīšana.
Ventilācijas uzstādīšana.